Trl

Go to content
TRANSFORMED IN LOVE - GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN
Transformed In Love là chương trình Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân của Tổng Giáo Phận Boston dành cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Đây là điều kiện buộc của TGP Boston trước khi tiến hành thủ tục hôn phối tại giáo xứ. Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân Transformed In Love bằng tiếng Việt sẽ được tổ chức vào hai ngày Thứ Sáu, 25 tháng 10 năm 2019 và Thứ Bảy 26 tháng 10 năm 2019 tại giáo xứ St. Bernadette – Randolph. Mọi thắc mắc hoặc cần đơn ghi danh xin liên lạc:
Chị Bùi Thị Tâm qua email: tammbuii@yahoo.com hoặc cell: 781-308-8277.
LỚP GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN 2019
Thứ Sáu 25 tháng 10 năm 2019: 5:45pm - 9:00pm
 Thứ Bảy 26 tháng 10 năm 2019: 8:30am - 4:00pm
Hạn chót ghi danh: 16 tháng 10 năm 2019
Back to content